GUMOWANIE WAŁKÓW
 CHROMOWANIE WAŁKÓW
 SZLIFOWANIE WAŁKÓW
 RDZENIE STALOWE
 NACINANIE WAŁKÓW

Wyposażeni w park maszynowy zarówno do obróbki skrawaniem jak i wulkanizacji gumy, oferujemy regenerację i produkcję od podstaw wałków do takich gałęzi przemysłu jak:

• Przemysł papierniczy
• Przemysł opakowaniowy
• Przemysł drzewny
• Przemysł maszynowy i hutniczy
• Przemysł poligraficzny (w tym walce offsetowe- regeneracja oraz sprzedaż w systemie wymiany)


Przemysł papierniczy / tissue

Do regeneracji wałków wykorzystujemy mieszanki gumowe charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne, naciski jak i czynniki chemiczne.

Rodzaje wałków:

 

• Gofrujące

• Kliszowe

• Transportowe

• Klejące
• Napędowe
• Filcowe prowadzące
• Sitowe prowadzące


Przemysł opakowaniowy - opakowania papierowe, foliowe, z blachy, inne

Wykorzystywane powłoki gumowe charakteryzują się wysoką odpornością m.in. na ścieranie.

Rodzaje wałków:

• Drukarskie
• Lakierujące
• Laminujące
• Transportowe
• Kaszerujące
• Ciągnące
• Prowadzące

Walce stosowane w przemyśle drzewnym/meblarskim

Walce stosowane w tym przemyśle charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, odpornością na ścieranie jaki i odpornością na oleje oraz rozcieńczalniki.

Rodzaje wałków:

• Lakiernicze
• Transportowe
• Klejowe
• Do szlifierek szeroko-taśmowych
• Drukowe

Przemysł hutniczy oraz maszynowy

Walce charakteryzujące się wysoką odpornością mechaniczną, na ściernie jak i na działające na nie środki chemiczne.
Mieszanki gumowe dobierane są indywidualnie w zależności od warunków pracy wałka.

Rodzaje wałków:

• wyżymające
• lakierujące
• transportowe
• ciągnące
• podające
• dociskowe

 

Walce poligraficzne 

 

Mieszanki gumowe do druku fleksograficznego charakteryzują się wysoką odpornością na rozpuszczalniki ( np. alkohol etylowy, octan etylu). 
Regenerujemy walce do druku farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi jak i UV.

Rodzaje wałków: 

• Drukujące
• Lakierujące
• Nanoszące
• Laminujące
• Kaszerujące 

 

WALCE OFFSETOWE


W ofercie posiadmy możliwość regeneracji wałków drukujących do maszyn offsetowych arkuszowych oraz rolowych. Oferujemy sprzedaż wałków w systemie wymiany do takich maszyn jak Heidelberg, MAN Roland, KBA Rapida, Komori, Shinohara, Ryobi oraz Adast.

Regenerujemy również wałki do takich maszyn jak:

- falcerka,

- foliarka,

- wywoływarka,

- laminator

- i inne. Ponadto regenerujemy walce do pozostałych gałęzi przemysłu takich jak:

• górniczy
• szklarski
• tworzyw sztucznych
• skórzany