Projekty UE

MARIAN MĄCZKA”REMDRUK” realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn. „Poszerzenie oferty firmy o nowe produkty i usługi poprzez zakup środków trwałych, w celu odzyskania utraconych przez brexit zysków”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom, jakie spowodował brexit. W ramach projektu Wnioskodawca przeprowadzi działania, mające na celu odzyskanie przychodów, dzięki sprzedaży nowych produktów i świadczeniu nowych usług. Realizacja projektu pozwoli na zakup niezbędnego środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie.

Wartość ogółem projektu 103 096,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 46 049,07 EUR